Steindl Imre Program

A Balassi Bálint utca 1-5. homlokzat eredeti látványrajza

A Balassi Bálint utca 1-5. rekonstrukciója

Történet

Az Országház tervezése során a fűtési rendszer nehéz feladat elé állította Steindlt és munkatársait. Úgy gondolták, hogy sem a füstölgő kémények látványa, sem pedig az ezzel járó rengeteg korom nem illene a törvényhozás épületéhez. Végül 1896 márciusában úgy döntöttek, hogy a kazánházat a közeli Személynök – ma Balassi Bálint – utcában egy új épület udvarán helyezik el.  A kiszemelt telek utcai részére négyemeletes bérházat emeltek, amelyben az Országgyűlésben dolgozó tisztviselők számára bérlakásokat alakítottak ki. Steindl Imre terveit 1898–1899 során valósították meg az Országház építésében is résztvevő vállalkozók, ipar- és képzőművészek. A neogótikus stílusjegyeket hordozó épület utcai, téglaburkolatos homlokzata közeli rokonságot mutatott az Országház belső udvaraival. A ma is látható Zsolnay kerámiabetéteknek és az elpusztított baldachinos fülkékben elhelyezett allegorikus szobroknak köszönhetően míves, elegáns megjelenésű volt. Az épület tetőszerkezete a II. világháborúban súlyosan megsérült. Az ostrom utáni lakásínség idején sebtében beépítették a tetőteret, eltüntetve ezzel a vimpergás oromzatokat. Egy későbbi felújítás során pedig a szobrokat és fülkéiket is eltávolították, így felszámolták az épület Országházhoz tartozását jelző építészeti megoldások, díszítések jelentős részét.

A projekt

A bérház rekonstrukciójáról 2015 elején született döntés, amikor egy kormányrendelet a Balassi Bálint utca 1-5. alatti épületet is bevonta a Kossuth teret és a környező épületek megújítását célzó Steindl Imre Programba. Az előkészületek után az Országgyűlés Hivatalának tulajdonában lévő épület teljes felújítása 2017-ben kezdődött meg, amelynek során a homlokzat és a tetőidom visszanyeri eredeti állapotát. Itt kap helyet az Országgyűlési Őrség teljes állománya, a legfelső szinten pedig a mindenkori házelnök rezidenciája lesz.

Korabeli fotók

Tervező

BÁNÁTI + HARTVIG Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság