Steindl Imre Program

Archív kép, az épület főhomlokzata

Az Igazságügyi Palota rekonstrukciója

Történet

A Hauszmann Alajos tervei szerint 1894–1896 között felépült Igazságügyi Palotát eredetileg a Magyar Királyi Kúria, a Koronaügyészség, a Budapesti Királyi Ítélőtábla és a Királyi Főügyészség otthonának szánták. Az Országháznál kisebb, de építészeti értelemben annak méltó párjának tekinthető épület részleteinek megformálásán a millennium időszakának legnagyobb mesterei, Sennyei Károly, Stróbl Alajos, Zala György szobrászok, Lotz Károly festő és Thék Endre bútoriparos dolgoztak. Hauszmann neoreneszánsz-neobarokk stílusú bíróság-épülete a XIX. századi magyar építészet egyik kiemelkedő alkotása.

A kommunista hatalomátvételt követően kiköltöztették a bíróságokat, ami Stróbl Alajos Justitia szobrának és mellékalakjainak aulából történő eltávolításával, a Thék Endre féle berendezés egy részének megsemmisítésével és a főhomlokzaton található felirat (Ivstitia Regnorvm Fvndamentvm – Az igazság a birodalmak alapja) levésésével járt együtt. Az 1950-es években az épületet a Munkásmozgalmi Intézet és annak múzeuma vette birtokba, majd utóbbi helyét 1957-től az újonnan alapított Magyar Nemzeti Galéria számára alakították át. Az intézmény később az egykori budai királyi palotába költözött, és helyét az 1970-es évek közepétől a Néprajzi Múzeum foglalta el, míg a déli részen az MSZMP Párttörténeti Intézete működött. A korszerű múzeumnak alkalmatlan palota meghatározó belső tereinek többségét megőrizték, de számos építészeti értéket sértő beavatkozás is történt. A rendkívül elhanyagolt állapotú homlokzatot az 1980-as évek második felében felújították, azonban az épület átfogó belső rekonstrukciójára máig nem került sor.

Korabeli fotók

A projekt

Az egykori Igazságügyi Palota egyébként is időszerű felújítását a Kúria visszaköltözése teszi halaszthatatlanná. A reprezentatív épület eredeti funkciójának visszaállítása nem csak a műemléki értékek méltó helyreállítása és megőrzése szempontjából fontos. Ezzel helyreáll az eredeti térszervező koncepció, és a Kossuth Lajos téren álló három középület képében ismét megjelenik mindhárom hatalmi ág: a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás. A felújítást követően a XXI. századi igényeknek is megfelelő bírósági épületet az Agrárminisztérium épülete alatt megvalósuló mélygarázs fogja kiszolgálni.